google-site-verification: googlef04642247906af70.html

REFERENCE

KDE NÁS NAJDETE?

Sídlo společnosti

Údolní 599/37, Brno 602 00

Provozovna

Řípská 11e, Brno Slatina 627 00

 

Ing. Adam Šmákal

Vedoucí obchodu

773 650 839

smakal@energservis.cz

Kristina Čížová

Produktový manažer

774 712 977

cizova@energservis.cz

 

ENERGIE DIRECT

je dceřinou společností ENERG – SERVIS a.s. založená

v roce 2010 za účelem provozování a správy osvětlení.

EXTERNÍ OSVĚTLENÍ

DEFINICE A POPIS SLUŽBY

Veřejné osvětlení patří mezi veřejně prospěšné služby, které mají podstatný vliv na kvalitu života ve městech a obcích. Úroveň těchto služeb se odráží v úrovni bezpečnosti obecné i dopravní a významně ovlivňuje životní prostředí.

 

V minulosti zajišťovaly města tyto služby zpravidla tak, že si zřizovaly různé rozpočtové, popřípadě příspěvkové organizace. Praxe však ukázala, že toto uspořádání nepřinášelo vždy očekávaný efekt, ale často neúměrně zatěžovalo administrativu i rozpočty radnic a obecních úřadů. Proto v současné době řada měst

a obcí hledá nějaké efektivnější uspořádání pro řízení těchto služeb. Někde vznikají městské akciové společnosti, někde dochází

k privatizaci těchto veřejně prospěšných zařízení formou jejich odprodeje různým právnickým nebo fyzickým osobám

a podobně.

 

Jednou z možností, jak poměrně rychle

a bez zvýšených nákladů dostat veřejné osvětlení na evropskou úroveň, je projekt,

který vypracovala naše společnost a ten se nazývá Provozování veřejného osvětlení. Jedná se o dlouhodobý smluvní vztah, který spočívá v přenesení povinností správce (města, obce) na smluvního partnera, který rychle a efektivně provede modernizaci soustavy veřejného osvětlení, které přinese okamžitou úsporu jak v oblasti spotřeby elektrické energie, tak i na straně údržby

a správy.

NÁKUP A ŘÍZENÍ SPOTŘEBY

ELEKTRICKÉ ENERGIE

AKTUALIZACE A KONTROLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

(PASPORTIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, DISPEČINK)

DLOUHODOBÁ ZÁRUKA

A DRŽENÍ GARANCE

NA MONTÁŽNÍ PRÁCE A MATERIÁL

 

 PROVOZOVÁNÍ A ÚDRŽBA SÍTÍ

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

 

ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH FINANCÍ

DO MODERNIZACE SOUSTAVY

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

 

VÝKON PROVOZOVÁNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SPOČÍVÁ HLAVNĚ V TĚCHTO OBLASTECH:

INTERNÍ OSVĚTLENÍ

DEFINICE A POPIS SLUŽBY

Všichni již dávno vědí, že světlo je základem života, pohody a zdraví. Umělé osvětlení slouží k vytvoření světelného klimatu v době, kdy denní osvětlení není dostatečné (stmívání, velká oblačnost) nebo

je nelze využít (noc, prostory bez oken a světlíků). Osvětlení umělými zdroji světla musí respektovat kvalitativní a kvantitativní parametry světla a vytvořit podmínky pro zrakovou pohodu, která ve značné míře ovlivňuje pracovní výkon. Problematikou osvětlení se zabývá stále větší počet odborníků z různých oblastí - architektů, světelných techniků, hygieniků, fyziologů a psychologů.

 

Jejich pohled může být rozdílný, ale cíl společný a jediný – dobré

a bezpečné osvětelné prostředí.

 

© 2014 Energie Direct